“ttb” แจง ลูกค้าโดนดูดเงินจากบัญชี ยันข้อมูลภายในไม่ได้รั่วไหล เร่งตรวจสอบ-คืนเงินภายใน 5 วัน

ในยุคดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ปัญหาด้านความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินกลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงอย่างมาก บทความนี้จะพาคุณสำรวจกรณีที่เกิดขึ้นกับลูกค้าธนาคารทหารไทยธนชาต (TMBThanachart หรือ ttbContinue reading“ttb” แจง ลูกค้าโดนดูดเงินจากบัญชี ยันข้อมูลภายในไม่ได้รั่วไหล เร่งตรวจสอบ-คืนเงินภายใน 5 วัน